CE markering voor zonneschermen

Wist je dat het wettelijk verplicht is om een zonnescherm te laten voorzien van een CE-markering? Het is heel belangrijk dat uw zonwering is gekeurd. Bij Lykan zonweringen ontvangt u bij de aankoop van uw zonwering altijd een attest of certificaat. Maar helaas is dit bij veel aanbieders nog niet het geval. In dit artikel lees je meer over de verplichte CE markering, waarom het belangrijk is en hoe de regelgeving werkt.

CE keuring zonneschermen

CE markering voor zonneschermen

De CE-markering was al van toepassing op speelgoed en huishoudelijke apparatuur. Maar sindsdien moet dus ook zonwering hiervan worden voorzien. Het CE-merk is een merkteken dat de Europese Unie gemaakt heeft om handelsbelemmeringen op te heffen. Het CE-merk vertelt mensen dat het product aan alle eisen voldoet en alle beoordelingen heeft doorstaan. Om deze reden kunnen lidstaten zich niet meer bemoeien met de handel in CE-gecertificeerde producten.

Waar moet de zonwering dan aan voldoen?

De Europese Unie heeft een paar richtlijnen. De richtlijnen helpen bij de CE-markering van producten. In de bouwsector is die gebaseerd op de ‘Richtlijn Bouwproducten’ (CPD). De CPD is van toepassing op bouwmaterialen. Hiermee wordt het volgende bedoeld: producten die worden gebruikt om permanent deel uit te maken van bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld bakstenen, kozijnen, isolatieglas maar dus ook zonwering.

De CPD zegt dat deze producten alleen verkocht mogen worden als ze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Dit betekent dat bouwmaterialen aan zes basiseisen moeten voldoen.

  • Het biedt stabiliteit en is mechanisch sterk
  • Het is brandveilig
  • Het draagt bij aan hygiëne, gezondheid en milieu
  • Het is veilig is in gebruik
  • Het helpt bij geluidshinder
  • Het energie bespaart en warmte behoudt

Normen

Maar de CE-markering is geen kwaliteitskeurmerk. Het vertelt alleen de verschillende manieren om eigenschappen te meten. Elk land kan het niveau kiezen dat voor een bepaalde productkwaliteit vereist is. Omdat er bijvoorbeeld verschillende klimaten in de Europese Unie zijn, of andere opvattingen over veiligheid, kunnen de eisen voor product eigenschappen zoals thermische isolatie en brandwerendheid verschillen. De methode van bepaling is echter identiek. Het is dus heel belangrijk voor zonweringbedrijven om de product prestaties op het CE-etiket goed te bestuderen. Het montagebedrijf moet nagaan of het product geschikt is voor waar je het voor wilt gebruiken. In Nederland is het Bouwbesluit hierin leidend.

Voordat een fabrikant zijn zonwering mag voorzien van het keurmerk, moeten er veel taken worden gedaan. De norm geeft aan welke taken toebehoren aan een daar voor bestemde instelling en welke toebehoren aan de fabrikant. Een instelling (notified body) is aangemeld in Brussel en mag bepaalde taken in het kader van CE-markering uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld een laboratorium zijn, een inspectiebureau, of een certificeringsbureau. Welke taken de fabrikant mag uitvoeren en welke de instelling mag uitvoeren hangt af van het niveau van de procedure voor de beoordeling. Als een product riskanter is voor de gebruiker en het milieu, komt er strenger toezicht. Voor elk niveau zijn de taken voor de fabrikant en de instelling vastgelegd. Voor zonwering is maar één niveau bepaald. Dit is het niveau 4, ofwel het minimum. Dit betekent dat de fabrikant alle taken mag uitvoeren. Aan de ene kant is dit uiteraard mooi meegenomen voor de fabrikanten van zonwering, omdat zij geen instelling hoeven in te huren. Aan de andere kant betekent dit dat de producent zelf veel kennis moet hebben op het gebied van de Europese normen, hij moet zijn eigen testen kunnen uitvoeren en ook nog eens aan zijn klanten kunnen verklaren dat de beoordeling is uitgevoerd conform de fabrikant-eigenverklaring. Het is van belang te stellen dat de fabrikant verantwoordelijk is voor de juiste afwikkeling van het traject.

Conclusie

Kort gezegd worden er veel producten verkocht waar eigenlijk helemaal geen keuring op zit. Als u de vraag stelt aan uw producent en/of dealer of er een CE keuring op zijn of haar producten zit, dan krijgt u vaak te horen dat op de motor een CE keurmerk staat. Trap hier niet in want dat is slechts de keuring van de motor. Bij een rolluik of een screen is het nog niet zo erg , maar als u over een knikarmscherm praat, met grote gewichten en breedtes en deze is niet gekeurd, dan bent u als het scherm bijvoorbeeld valt écht verder van huis. Bij ons krijgt u op al onze producten altijd een certificaat of attest.

Onze producten van Husol zijn CE gekeurd.

Onze producten van Novoferm zijn Tuv en GS gekeurd.

Al onze materialen zijn ‘made in Germany’.

Vond je dit bericht leuk? Deel het met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Het montagebedrijf moet nagaan of het product geschikt is voor waar je het voor wilt gebruiken.

Bekijk onze zonweringen

Bereken eenvoudig je prijs en ontvang een gratis offerte
Geïnteresseerd of vragen?

Je kunt niks kopiëren op deze pagina